Sommer

Sommer.

Reklamer

Sociale medier

https://medievejleder.wordpress.com/sociale-medier/

http://www.dfi.dk/Boern_og_unge/Medieraadet/Internet-og-mobil/Raad-og-Information/Temaer/Chat-og-Social-Networking.aspx

http://www.dfi.dk/Boern_og_unge/Medieraadet/Internet-og-mobil/Raad-og-Information/Temaer/Chat-og-Social-Networking.aspx


Digital dannelse

Digital dannelse handler om at kunne begå sig socialt og etisk i den virtuelle virkelighed.

Digital dannelse er en del af at være digital kompetent: Digital dannelse + digitale færdigheder = digital kompetence

Digital dannelse: Man kan opnå digital dannelse ved at indgå i trygge og værdiskabende samspil med andre mennesker i den virtuelle verden. Ved at forholde sig positivt og kritisk til andre brugere, og overveje egne og andres intentioner, handlinger og udtryksformer i den virtuelle virkelighed.
Digitale færdigheder: Ved at chatte, blogge, købe og sælge, oprette profil, lave invitationer, interessegrupper samt deltage i gaming og lign. Avancerede færdigheder opnås ved at programmere fx applikationer, hjemmesider, databaser eller ved at lave billed -og videomanipulatioenr.
Digitale kompetencer: Ved at bruge digitale færdigheder så man indgår i værdiskabende sammenhænge med andre og samtidig udviser digital dannelse i ageren på internettet.

(Kilde: Digital dannelse på http://digitaldannelse.org/om-digital-dannelse/artikler/hvad-betyder-digital-dannelse/)

Kommunikation, vidensdeling og samarbejde

Kende til værktøjer, der understøtter elevernes kommunkation, kollaboration og vidensdeling. Kende til web 2.0 og de regler der hører til. Der er fx forskel på Facebook, blogs og en hjemmeside!
Konsekvenser for onlineeksponering af sig selv og kunne begå sig i virtulle universer med skjulte brugeridentiteter.
Overføre kompetencer mellem brugerflader, udvikle kompetencerne “at lære at lære” og beherske at læring ikke kun foregå i skolen pga udviklingen. Der sker meget uformel læring i elevernes fritid.
Beherske det skrevne sprog og udtryksform, forskel på formelle og uformelle tekster, chats, sms osv
Børn udveksler online, opgaver og er altid PÅ, Det at være sammen er ikke mere fysisk betinget især ved brug af web 2.0.
Håndtering af kommunikation på nettet pga de digitale fodspor fx fotos på nettet.?
Web 2.0 er her afsender og modtager i et virtuelt univers og det kan have konsekvenser.
Vidensdeling og samarbejde – lav strukturede forløb og hav onlinediskussioner.
Brug;
Photo Story, qr-koder, glogster, voki, blogs, youtube, sociale medier og brug uv-materiale fra http://www.detdigitalespejl.dk/index.php?id=135 og http://www.cyberhus.dk/voksne/8985

Analyse

Mangfoldigheden skærper krav til elevernes evner til at analysere.
Afsendere har en intention ( Hvad er med, hvad er udeladt?)Hvordan spredes budskabet? – og materialet. Hvem har interesse?, hvem er målgruppe?
Virkemidler? (film, lyd, video, tekst, grafik, animationer, stillbilleder..)

Kritisk stillingtagen til producenterne og deres budskaber. Kritisk stillingtagen til tekstens indhold. Viden om navigation og samspil
Lære at analysere digitale medier i forhold til værdier, ideologier, autencitet, vinkling virkemidler, brugerkontrol, brugernavigation, multimodale virkemidler. skelne mellem typer af afsendere, distribuere, Hvordan påvirker det digitale og virtuelle vores mening? 3. parts interesser i forhold til info) Forskellige former for onlinedeltagelse fx afstemning.

Brug enkle kommunikationsmetoder og modeller til analyse, og kan bruges i alle fag, især kilders validitet og her lærer eleverne at debattere og argumentere.
Produktion er vigtig for at kunne analysere og tilegne sig analyseegenskaber
Fx en skærmfortælling med fokus på sammenhæng, start/slut, navigation, læsbarhed, farver og effekter der understøtter eller ej, kvalitet og fotos, viden..
Brug;
http://www.netpilot.dk, skærmfortællinger som levende reklamer, hjemmesider, http://www.fmb.dk/kompit/skabeloner.htm